Zastupnik udruženja, prof. dr Zdravko Petrović

Rođen u Sarajevu, 6.6.1958. godine.

Završio Pravni fakultet u Sarajevu 1980. godine, gde je položio i pravosudni ispit, 1982. godine.

Bio sudija Vojnih sudova u Sarajevu, Podgorici i Beogradu,  sudija Vrhovnog vojnog suda u Beogradu, te zamenik Vojnog pravobranioca SRJ u Beogradu.  

Doktorirao u oblasti naknade nematerijalne štete 1996. („Naknada nematerijalne štete zbog povrede prava ličnosti“) i osiguranja 2004.(„Savremene tendencije u razvoju osiguranju života“).

Predavao po pozivu na više pravnih fakulteta u Srbiji, Crnoj Gori i BiH.

Od 2005. godine radi kao advokat, sa sedištem kancelarije u  Beogradu. Redovni je profesor na predmetu  pravo osiguranja na Pravnom fakultetu Univerziteta Mediteran u Podgorici i zdravstvenog osiguranja na Univerzitetu „Sigmund Frojd“ u Beču, te građanskog prava na Fakultetu za pravo, državnu upravu i bezbednost Univerziteta „Megatrend“ u Beogradu.

Predsednik je Udruženja za odštetno pravo i pravo osiguranja u Beogradu od 1998 i osnivač i urednik međunarodnog naučnog skupa „Osiguranje i naknada štete“ koje se od 1998. do 2007. održavalo u Budvi, a od 2008. u Beogradu i na Zlatiboru.

Bio savetnik generalnog direktora SIM osiguranja a.d.o za razvoj osiguranja od 2000. do 2003. godine i član Upravog odbora Milenijum osiguranja a.d.o. u Beogradu i direktor CROATIA osiguranje život u osnivanju Beograd od 2006. do 2009. godine, a od 2011 je član Odbora direktora ATLAS LIFE osiguranja u Podgorici.

Objavio je više od 250 naučnih i stručnih radova, od kojih je više od 30 monografija iz oblasti naknade štete, osiguranja i građanskog prava. Radovi su mu prevođeni na engleski i nemački jezik.

Advokatska kancelarija se pretežno bavi sporovima iz oblasti privrednog, građanskog, obligacionog prava, kao i radnog, prekršajnog,  krivičnog, te prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja. Saradnik u kancelariji je i advokatski pripravnik Sara Počuča.

 

Klijenti kancelarije:

Saradnici udruženja: